گیمبال zenmuse m1 مناسب با osmo ,osmo+,osmo pro ,osmo raw  می باشد.بعد از اتصال به گیره گیمبال m1  نگه میداره مدلهای مختلف گوشی های هوشمند رو و شما میتوانید با تلفن همراه خود تصاویری نرم و فیلمی پایدار بگیرید.  Zenmuse M1 همچنین تمام ویژگی های هوشمند Osmo Mobile را از جمله ActiveTrack، Motion Timelapse، Panorama، Beauty، و Live Streaming را قادر می سازد که به راحتی و سینمایی تر از همیشه به یاد بیاورید.Highlights
Transform your Osmo grip into an Osmo Mobile.
Tips
Not compatible with fully integrated Osmo Mobile grip.
Specifications

Dimensions: 125.06×109.15×90.98 mm (Folded)
Weight: 300g
Mobile Phone Width Range: 2.31-3.34 inch (58.6-84.8 mm) (from the iPhone SE to the iPhone 6s Plus and Android phones of similar sizes)
Wireless Model: Bluetooth Low Energy 4.0