گیمبال و دوربین XT یکی از جدیدترین مدلهای دوربین شرکت DJI  می باشد که با همکاری شزکت FLIR به عنوارن دورین حرارتی وبرای تشخیص اشعه مادون قرمز ساخته شده است این دوربین بر روی اینسپایر و ماتریس 100 و ماتریس200 و ماتریس 210 قابل نصب می باشد و مانند تمام محصولات دیگر DJI  با نرم افزار  DJI GO  همخوانی دارد