باتری هوشمند اسپارک دارای ظرفیت 1480mAh  و ولتاژ11.4 ولت می باشد.در یم بار شارژی تواند 16 دقیقه تایم پروازی به شما بدهد 
باتری هوشمند اپسپارک کقدار باقی مانده باتری را نشان می دهد و به شما اجاز می دهدکه به ضورت آنلاین و لحظه ای بدونید که چه موقعی وقت لندینک و نشستن است. 
توضیح اجمالی:
ماکزیمم تایم پروازی 
دارای برنامه هوشمند نگهداری و حفاظت
چک کردن لحظه ای تایم باقی مانده پرواز
مشخصات:
ظرفیت: 1480 mAh
ولتاژ: 11.4 V
نوع باتری: LiPo 3S
انرژی: 16.87 Wh
وزن: (95 g)
محدوده دمایی شارژ: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)