بررسی اجمالی
مهره ژل ، به طور عمده حاوی کوپلیمر اتصال عرضی پلی آکریلات سدیم ، بی خطر و غیر سمی است. توصیه می شود از دانه های ژل بعد از خیساندن آنها در آب تمیز به مدت 3 تا 4 ساعت در دمای معمولی استفاده کنید.
نکات برجسته
اندازه مهره ژل سفارشی کاملا متناسب با S1 Blaster است.
رنگ سفارشی اجازه می دهد تا پس از راه اندازی دانه های ژل ، اثرات مسیر افزوده ای اضافه شود.
نکات
مهره های ژل مخصوص RoboMaster S1 هستند. سعی نکنید از سایر دانه های ژل استفاده کنید.
درون جعبه
بطری مهره های ژل 2 پوند
مشخصات فنی
در هر بطری حدود 10،000 عکس
قطر ژل دانه ای: 5.9-6.8 میلی متر
نسبت ژل دانه / نسبت آب: 500 عکس / 1000 میلی لیتر
وزن تک مهره ژل: 0.12-0.17 گرم (پس از خیساندن در آب)
سازگاری
RoboMaster S1