محافظ ملخهای فانتوم ۴ پرو

بدون موجودی


محافش ملخهای فانتوم 4 پرو برای جلوگیری از برخورد پرنده با موانع و حداقل کردن خسارات ناشی از برخورد پرنده با دیوار و یا موانع .
نکته : با گذاشتن محافظ های ملخ سیستم برخورد با مانع فانتوم از کار می افتد توصیه می شود اگر در ابتدای راه هستید برای فضاهای بسته از این محافطها استفاده نماییید