پک فیلترهای ۴ تایی مویک ۲ پرو

تماس بگیرید

زمان پرواز
۰
دقیقه
بازه کنترل
۰
کیلومتر
سرعت
۰
کیلومتر/ساعت
پره
کیفیت ویدئو
کیفیت دوربین
مگاپیکسل

پک فیلترهای 4 تایی دوربین مویک 2 پرو شامل  nd4 nd8 mcuv cpl  می باشد