قفل و یا محافظ گیمبال دوربین فانتوم 4پرو .این قفل جایگزین قفل اصلی فانتوم 4 پرو بوده و بسیار سبک و مقاوم است و نصب آن بسیار راحت تر از محافظ گیمبال اصلی فانتوم 4 پرو می باشد