تبلت هولدر برای رادیو کنترل های مویک و اسپارک

۲۵۰,۰۰۰ تومان


پایه نگهدارنده تبلت برای رادیو کنتر های مویک و اسپارک.رادی کنترل های مویک و اسپارک فقط میتوان گوشی همراه را تا سایز 6 اینچ روی آنها نصب کرد برای اتصال تبلت روی رادیوهای مویک و اسپارک شما نیاز به این هولدرها دارید