Dji Tello shell (بدنه رنگی تلو)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 پوسته های  رنگی برای تلو برای زیباتر کردن و رنگی کردن مولتی روتور شما می باشد در دو رنگ زرد و آبی

 پوسته های  رنگی برای تلو برای زیباتر کردن و رنگی کردن مولتی روتور شما می باشد